Revisorydelser

Det er vor målsætning at yde en kvalificeret og personlig service over for vore kunder, ligesom vi ønsker at være et alternativ til de større internationale revisionsfirmaer.
Det er vort ønske, at fungere som virksomhedens nære sparringspartner og rådgiver i alle økonomiske spørgsmål.

Vi lægger vægt på faglig kompetence, og har et veludbygget fagligt netværk, der omfatter medlemskab af såvel FSR - danske revisorer som flere erfa-grupper.

Samarbejde med advokater og pengeinstitutter m.fl. skal yderligere tilsikre, at vi altid leverer den optimale løsning til vore kunder.

Nørgaard Revision leverer i dag ydelser indenfor:

Revision   Revision af alle typer selskaber og institutioner
Regnskab   Udarbejdelse af års- og perioderegnskaber
Bogføring   Løbende bogføring, herunder udarbejdelse af periodebalancer og momsopgørelser
Skattemæssig rådgivning   Generationsskifte
Selskabsdannelse
Forhandling med myndighederne
Økonomisk rådgivning    Etablering eller ophør af virksomhed
Budgetudarbejdelse
Tilskudsordninger
Finansiering
Erhvervsservice   Herunder bogføring og lønregnskab
EDB-rådgivning    Investering
Tilretning af systemer
Specialister på Microsoft Dynamics C5