Aktuel information

I øjeblikket tilbyder vi denne aktuel information. Såfremt dette giver anledning til spørgsmål i forhold til din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os. 

Prisindeks hos Danmarks Statistik
Satser og beløbsgrænser hos SKAT